1. Akhyana,Gujarat
 2. Bhavai,Gujarat
 3. Dashavatar,Maharashtra
 4. Jatra,West Bengal
 5. Kathakali,kerala
 6. kudiyattam,kerala
 7. Odissi,Orissa
 8. Yakshagana,Karnataka
 9. Tamasha,Maharashtra
 10. Pandavani,Madhyapradesh
 11. Swang,Rajasthan
 12. Padayani,Kerala
 13. Nautanki,Uttarpradesh
 14. powada,Maharashtra
 15. Raslila,Uttarpradesh
 16. Bayalata,Karnataka
 17. Harikatha,Southern india
 18. Naqal,Punjab
 19. Kalaripayattu,Kerala
 20. Terukkuttu,Tamil Nadu